Boquillas TILZ para trompa

Modelo serie  Mc. William : 70,05 euros incl. IVA
Modelo serie Schmid :  70,05 euros incl. IVA
Modelo serie Tilz Spezial :  60  euros incl. IVA
Modelo serie Tilz Nea : 60 Euros incl. IVA